Ngũ Sự Bằng Đồng

Liên hệ
-6%
Giá gốc là: 34.500.000 VND.Giá hiện tại là: 32.400.000 VND.
Liên hệ
-13%
Giá gốc là: 32.000.000 VND.Giá hiện tại là: 28.000.000 VND.
13.600.000 VND
-11%
Giá gốc là: 12.800.000 VND.Giá hiện tại là: 11.400.000 VND.

Bộ ngũ sự tam sự là gồm 1 đỉnh đồng làm trung tâm kết hợp 2 hạc, 2 chân nến là thành bộ ngũ sự, còn tam sự thì chỉ chon được 2 chân nến hoặc 2 hạc. Ngũ sự tam sư đều lấy đỉnh đồng làm trung tâm