Tranh Đồng


Tranh đồng thường được treo trong không gian phòng khách, phong thờ dùng để trang trí có mục đích phong thuỷ khi treo tranh, kể tới tranh đồng mã đáo thành côgn, tranh đồng cội nguồn Chính vẫn là dùng để trang trí phòng khách, phòng thờ để nâng cao mỹ thuật, và giá trị tri thức am hiểu tranh