CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

  • Các sản phẩm đồ đồng có phiếu bảo hành được bảo hành 10 năm về màu sắc, trọn đời về chất liệu đồng chuẩn cát tút.
  • Các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất được đổi miễn phí.

Điều kiện bảo hành sản phẩm:

–   Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

–   Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

–   Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

–   Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

–   Lỗi do người sử dụng.


CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ĐỒ ĐỒNG THỜ CÚNG ĐẾN CÁC TỈNH THÀNH CỦA CẢ NƯỚC